Jaa,että asiakas

Jaa, että asiakas?

Lueskelin Hämeenlinnan palvelu- ja hankintastrategiaa. Onpas huima asiakirja. Sitä on joukko virka- ja luottamusmiehiä ja -naisia mietiskelleet ja rakennelleet vuosi kausia ja tulos on nyt ainakin netistä luettavissa. Kaupunkilaisia neuvotaan antamaan siitä palautetta, mutta ei mitä hyvänsä palautetta, vaan yksittäisiin asiakohtiin muutosehdotuksia. Siis tätä vaikeaselkoisella virkamieskielellä tehtyä asiakirjaa ei saisi käsitellä kokonaisuutena. Tätä mieltä ovat tekijät.

Kun kyse on strategiasta, niin sitä pitäisi käsitellä ja arvioida juuri kokonaisuutena. Sotatieteestä lainattu termi tarkoittaa sodan johtamisen taitoa. Kuntapolitiikassa se voisi tarkoittaa kunnallispolitiikan johtamisperiaatteita, jolloin kyse on suurista linjoista. Jos kyse olisi taktiikasta, joka sekin on sotatieteellinen termi ja tarkoittaa taistelun johtamisen taitoa, taisteluoppia tai menettelytapaa, niin silloin voitaisiin ehdyttää keskustelua yksöiskohdista. Mutta, kun on kyse kaupungin strategiasta, niin silloin on kohtuutointa edellyttää keskusteltavan pelkästään yksityiskohdista.

No, niinpä aloitan oman keskusteluni eräästä strategisesta seikasta. Sivulla 4 on Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottaja-toimintatapa-kaavio. Siinä ei ole missään näkyvissä kunnaan tärkeintä osaa, kuntalaisia, jotka maksavat kunnan kulut, valitsevat luottamushenkilöt ja ovat virkamiesten työnantajia. Sen sijaan kaaviossa on vihreä läntti sivussa muista toimijoista ja siinä lukee ASIAKAS.

Voi taivas! Strategia-esikirjan laatijat ovat unohtaneet täysin oman roolinsa ja jopa keksineet kuntalaista aivan omaperäisen tulkinnan. Kuntalainen ei olekaan enää kunnan keskiössä, vaan sivuroolissa, asiakkaana. Tämä kuvastaa vaarallisella tavalla sitä, miten kunnan virkakoneisto on Hämeenlinnassa korottamassa itsensä kuntalaisen yläpuolelle, ja joilleka kuntalainen on enää vain asiakas.

Tämä näin aluksi, jatkoa tulee.

Erkki Imppola

Kommentti artikkeliin “Jaa,että asiakas”
  1. Simo Torkkola sanoo:

    Kuntalain toisessa pykälässä todetaan seuraavasti: ”Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta.” Selkeämmin sanottuna kunta tuottaa itse tai järjestää lain edellyttämiä palveluja kuntalaisille. Ei ole sama, mitä termejä käytetään. Erkki Imppolan mukaan ”asiakas” – sanan käyttö on omaperäinen tulkinta kuntalaista, mutta se on kaiketi myös tarkoitushakuista. Kaupunkistrategiaan valittu termi ”asiakas” kunnan asukkaan tai kuntalaisen sijaan kykeytynee tilaaja-tuottajamallin mukaiseen termistöön. Kunnan vastuualueeseen kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tämä vastuu ei ole ulkoistettavissa. Asiakas sanan käytöllä hämärretään tätä suoraan kuntalaista nousevaa asiaa. Mikä on tämän hämärtämisen tarkoitus?

Jätä kommentti

css.php